Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CASGLER ENWAU AT EÜRGRAWN Y CANMLWYDDIÄNT. Rhif 12.] RHAGFYR, 1908. [Cyf. 100. ŴV3>P£DA/R C£/#/OC. DAN OLYGIAETH j» Y PARCH. HUGH JONES, D.D. * CYNWYSIAD, Tudal. Cofiant Mr. John Williams, Bethania, Tregele, Môn, gan y Golygydd ... 441 Crefydd ym Myddin Cromwell, gan y Parch. John Kelly ... ... ... 446 Y Diwygiad Protestanaidd, gan y Parcb. Evan Jones ... ... ... 451 Cymraeg y Beibl, gan y Parch. D. Tecwyn Evans, B.A. .. ... ... 455 Cyfarfod Cyllidol Talaeth Gyntaf Gogledd Cymru, gan y Parcb. E. J. Parry ... 457 Y Rhai a Hunasant— Capten Jobn Thomas, Hirael, Bangor ... ... ... ... ... 461 Mrs. Kate Davies, Tynant, Gwyddelwern, gan y Parch. T. Charles Roberts 463 Mrs. Jane Davies, Treffynon, gan J. M. ... ... ... ...465 Mr. Evan Hughes, Llanfairfechan, gan yParch. Daniel Williams... ... 466 Mr. John Edwards, Hirael ... ... ... ... ... ... 468 Astell y Llyfrau ... ... ... ... ... ... ...469 Marwolaeth y Parch. Rowland Rowlands, Abergele... ... ... ...471 Rhifyn Olaf y Ganrif ... ... ... ... ... ... ...472 Y Genhadabth Wesleyaidd—gan y Parch. J. R. Ellis— Y Rhaglen Newydd—Y Policy Blaenorol—Trem ar y Rbaglen ... ...473 Y Draul Ychwanegol—Ychydig Fanylion ... ... ... ...474 Beth am China? ... ... ... ••• ••• ... ...475 Haelfrydedd y Trysorydd—Newydd Da o Mysore ... ... ...476 BANGOR: CYHOEDDEDIG YN Y LLYFRFA WESLEYAIDD, ISFBYN, BaNGOB, AC I'W GAEL GAN WBINIDOGION Y WESLEYAID A DOSPABTHWYB T LLYFBAD PEBTHYNOL I BOB ÖYNULLEIDFA GYMBEIO TN Y CYFUNDEB.