Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

|£f= Darllener Hysbysiadau'r Amlen. Rhif 6.] MEHEFIN, 1908. [Cyf. 100. Mft/S täûAIR C£/ff/OC. DAN OLYGIAETH j* Y PARCH. HUGH JONES, D.D. <* CYNWYSIAD. Tudal. Cofiant Mr. W. J. Morris, U.H., Glanglasfor, Abermaw, gan y Parch. R. Garrett Roberts ... ... ... ... ...- ... ... ... 201 Esampl Crist, gan y Parch. Philip Price ... ... ... ... ... 207 Y Diwygiad Protestanaidd, gan y Parch. Evan Jones ... ... ...214 Mr. Robert W. Perks, A.S. (gyda darlun), gan Mr. John Marsden ... ... 218 Y diweddar Mr. Peter Williams, B.A., Dolgellau, gan y Golygydd ... ... 221 Cyfarfod Talaethol Ail Dalaeth Gogledd Cymru, gan y Parch. H. Meirion Davies 226 Astell y Llyfrau ... ... ... ... ... ... ...230 Cofiant y diweddar Mr. Morris Williams, Pregethwr, Cylchdaith Tregarth, gan y Parch. P. Jones-Roberts ... ... ... ... ... ...232 Treffynon: Dathliad Canmlwyddiant Wesleyaeth ... ... ... ... 233 Y Genhadaeth Wesleyaidd—gan y Parch. J. R. Ellis— Y Gylchwyl Genhadol—Yn y Queen's Hall—Adroddiad y Parch. W. Perkins 237 Yr Adroddiad Arianol ... ... ... ... ... ...238 Cyfarfod Albert Hall—Lleferydd yr Hud-lusern ... ... ...239 Y Cyfieithwyr Buddugol ... ... ... ... ... ...240 BANGOR: CYHOEDDEDIG YN Y LLYFRFA WESLEYAIDD, ISFBTN, BaNGOE, AC i'w GAEL GAN WEINIDOGION T WESLETAID A DOSPABTHWTB T LLTFBAU PEETHTNOL I BOB GTNTOLLEIDFA GTMBEIG TN T CTFONDHB.