Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

f^=> Dàrllener Hysbysiadau'r Amlen. Rhif 5.] MAI, 1908. [Cyf. 100. ESLEYÄIDD. DAN OLYGIAETH j» Y PARCH. HUGH JONES, D.D. * C YNWYSIAD. Cofiant Mr. W. J. Morris, U.H., Glanglasfor, Abermaw, gan y Parch. R Roberts Cadwraeth y Sabbath, gan y Parch. D. Gwynfryn Jones Y Diwygiad Protestanaidd, gan y Parch. Evan Jones "Y Dduwinyddiaeth Newydd," gan y Golygydd Hynafiaethau Cylchdaith Towyn, gan y Parch. 0. Madoc Roberts Yr Anrhydeddus Tom Price (gyda darlun), gan Mr. Ellis Owen Cariad sydd gryfach nag Angeu, gan S. Cofiant y diweddar Mr. Robert Hughes, Tregarth, gan y Parch. P. Jones Marwolaeth Mr. Isaiah Brooks-Jones, gynt o Colwyn Bay, gan y Gol.... NODIADAU Y GOLYGYDD— Adffurfiad y Weinyddiaeth—Y Prif-Weinidog Newydd ... Y Mesur Trwyddedau—Y Mesur Addysg—Ystadegau y Cyfundeb Ein Cyfarfodydd Talaethol ... Barddoniaeth— Y Meddwyn Englyn Dewi Wyn i Eben Fardd Y Parch. Owen Wüliams, gan Ioan Glan Menai Y Genadaeth Wesleyaidd—gan y Parch. J. R. Ellis— Y Newyn yn yr India—Ffeithiau Cyfnerthol ... Y Gwaith yn Neheubarth India—Tystiolaeth Brahmin ... Cystadleuaeth y Cyfieithiadau—Arawd Mr. Churchill ... Tudal. Garrett ... 161 ... 166 ... 175 ... 178 ... 181 ... 184 ... 187 -Roberts 190 ... 192 193 195 196 174 189 192 197 198 199 BANGOR: CYHOEDDEDIG YN Y LLYFRFA WESLEYAIDD, ISFBYN, BANGOB, AC i'W GAEL GAN WEINIDOGION Y WESLEYAID A DOSPAETHWYE Y LLYFBAU PBETHYNOL I BOB GYNULLEIDFA GYMREIG YN Y CYFUNDEB.