Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

j3r* Darllener Hysbysiadau'r Amlen. Rhif 4.] EBRILL, 1908. [Cyf. 100. MíS.P£DA/R CF/A//OC. SLEYÄIDD. DAN OLYGIAETH j» Y PARCH. HUGH JONES, D.D. j» CYNWYSIAD. Cofiant Mr. W. J. Morris, U.H., Glanglasfor, Abermaw, gan y Parch. R Roberts Cryfder Cymeriad, gan y Golygydd Y Diwygiad Protestanaidd, gan y Parch. Evan Jones "Y Dduwinyddiaeth Newydd," gan y Golygydd Cymraeg y Beibl, gan y Parch. D. Tecwyn Evans, B.A. NODIADAU Y GOLYGYDD— Y Mesur Addysg Y Mesur Trwyddedol Cyngrair Cenedlaethol yr Eglwysi Rhyddion Manifesto yr Anibynwyr Astell y Llyfrau Y Rhai A HüNASANT— Mrs. Jones, Rhyl Hynafîaethau Cylchdaith Towyn, gan y Parch. O. Madoc Roberts Simon Davies, Pisgah, Coedpoeth... Marwolaeth y Parch. William Morgan, Aberystwyth Y Genadaeth Wesleyaidd—gan y Parch. J. R. Ellis— Y Gylchwyl Flynyddol "YsbrydExeterHall" Gwobrau am Gyfieithu Yng Nghanol Rhodesia—Anffawd yn troi yn Fendith ... Tudal. Garrett 121 127 131 135 137 142 143 144 14.-) 145 14 7 143 152 155 157 158 159 160 BANGOR: CYHOEDDEDIG YN Y LLYFRFA WESLEYAIDD, ISFBTN, BaNGOB, AC i'W OAEL OAN WBINIDOGION T WESLEYAID A DOSPABTHWYB Y LLYFBAU PEETHYNOL I BOB «YNULLEIDFA GYICBEIO YN Y CYFUNDBB.