'A^J Y Dyddiadnr. Nifer fechan ar law. Rhif 2.] CHWEFROR, 1908. [Cyf. 100. AersJ&M/A Cf/moc. WSLEYÀIDD. DAN OLYGIAETH * Y PARCH. HUGH JONES, D.D. * CYNWYSIJtD. Tud*l. Cofiant Mrs. Elizabeth Ellis, Wesley House, Dyffryn Ardudwy, gan Gwilym Ardudwy ... Syniad Panl am Grist, gan y Parch. E. Tegla Davies Y Diwygiad Protestanaidd, gan y Parch. Evan Jones Crwydriadau y Golygydd Cynadleddau yn ystod Bywyd Wesley Y Pwnc Cymdeithasol, gan y Parch John Kelly Y Parch. William Morgan, Aberystwyth (gyda darlun) Llwybr Aberth yn Llwybr Gwobrwyad, gan S. Y Rhai a Hunasant— Y Diweddar Mr. Levi Nicholas, Aberdâr, gan Ab Hefìn ... Barddoniaeth— Coron-bleth Goffaol ar fedd Mrs. Griffiths, Talaitro, Llanbedr, gan Gwilym Ardudwy, Dyffryn "Llawer mewn Ychydig," gan Ioan Glan Menai Y Genadaeth Wesleyaidd—gan y Parch. J. R. Ellis— Y Chineiaid a Japan—Y Parrh. Hardy Jowett yn Japan... Y Gymdeithas Genadol Wesleyaidd a Japan—Eglwys Fethodis-tiaidd Japan Dr. Barber ar Ddeffroad China—"Llais o China" 41 46 51 56 63 66 70 72 74 76 80 77 79 BANGOR: CYHOEDDEDIG YN Y LLYFRFA WESLEYAIDD, ISFBYN, BaNGOB, AC I'W GAEL GAN WEINIDOGION Y WESLEYAID A DOSPABTHWYE Y LLYFBAU PEBTHYNOL I BOB OYNULLEIDFA GYMBEIG YN Y CYFUNDEB.