Y Dyddiadnr yn Barod. Archeber yn awr. Rhif 1.] I0NAWR, 1908. ÂÊf&fÈDA/R Cftfi/OC. [Cyf. 100. ESLEYÄIDD. DAN OLYGIAETH * Y PARCH. HUGH JÖNES, D.D. ^ CYNWYSIAD, Cofiant Mr. David Jones, a'i Briod, China Street, Lerpwl Syniad Paul am Grist, gan y Parch. E. Tegrla.Davies Y Diwygiad Protestanaidd, gan y Parch. Evan Jones Gohebiaeth Gyfrinachol yr Apostol Paul, gan y Parch. W. Owen, Dolgellau Mewn Moroedd Gogleddol, gan y Parch. John Humphreys ... Buddugoliaeth Caredigrwydd. gan S. Marwolaeth y Parch. Òwen Williams, Caernarfon ... Blaenor Prysur: Sir W. H. Stephenson, J.P., D.C.L. (gyda darlun), gan P.J.R.. Astell y Llyfrau Cyfarfod Cyllidol Talaeth Gyntaf y Gogledd, gan y Parch. J. Lloyd Hughes .. Barddoniaeth— Bedd Benthyg, gan Gwyllt y Mynydd, Rhyl ... Hynt Gobaith, gan Ioan Glan Menai ... Y Orwydryn, gan Mr. T. Herbert Hughes, Llanrwst NODIADAU Y GOLYGYDD— Llongyfarchiad—Ymgyrch y Parch. Ishmael Evans Cydymdeimlad â Mr. Lloyd-George ... Y Rhai a Hunasant— Y Diweddar Barch. George Talalun Newton, gan Y Llyfrbryf Wesleyaidd... Mrs. Roberts, Cefncoed, Llanwnda, gan E. R. ... ... ... * ... Y Genadaeth Wesleyaidd—gan y Parch. J. R. Ellis— Y Gylchwyl Nesaf—Dyheu am Symud Rhagddynt Y Gwaith yn Myned Rhagddo—Beth am Jaktial?—Cyfarfod Cenadol Peni- gamp ... Y Gwaith yn Accra—"Y Foreign Field" ... ... ... ... Tudal. .. 1 . 5 .. 9 . 14 . 17 . 21 . 25 27 32 35 16 24 31 30 31 33 34 37 38 39 BANGOR: CYHOEDDEDIG YN Y LLYFRFA WESLEYAIDD, I8FBTN, Ba»GOB, AO l'W OABL OÁN WBHHDOOION Y WBSLBYAID A DOSPABTHWYB Y LLYFBAU PEBTHYNOL I BOB aYNULLBTJDFA OYHBBIO YN Y CYFUNDBB.