Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y Dyddiadur yn Ba,rod. Archçber yn awr. Rhif 12.J RHAGFYR, 1907. [Cyf. 99. MísJ^DAJR ClW/OC. ;v /. DAN OLYGIAETH .'. $1 * Y PARCH. HUGH JONES, D.D. j» Ì CYNẀYSIÀD, Tudal. Cofiant Mrs. Griffiths, Talartro, Llanbedr, Meirionydd, gan y Parch. D. Williams 441 Yr Iesu Dibechod, gan y Parch. John E. Thomas ... ... ... ...446 Y Diwygiad Protestanaidd, gan y Parch. Evan Jones ... ... ... 454 Y Parch. Robert Humphreys, gan Mr. E. Rees, U.H., Machynlìeth ... ... 461 Cyfarfod Cyllidol y Dalaeth Ddeheuol, gan y Parch. Ll. Morgan ... ...-«467 Cyfarfod Canmlwyddiant Wesleyaeth yn Ystumtuen ... ... ...468 Barddoniaeth— Y Fam, gan Mr. T. Herbert Hughes, Llanrwst ... ... ... ... 445 '" : Cosbedigaeth Dragwyddol, gan Ioan Glan Menai ... ... ...460 Y Gyfeillach Eglwysig, eto ... ... ... ... ... ...466 NODIADAU Y GOLYGYDD — Gair at y Derbynwyr ... ... ... ... ... ... 469 Digwyddiadau Hanesyddol yr Achos ... ... ... ... ... 470 Cyngrair Rhyddfrydol yn Rhyl—Cyfarwyddwyr y Cledrffyrdd a'r Gweith- wyr—India a'i Hynodion... ... ... ... ... ... 471 Y Genadaeth Wesleyaidd—gan y Parch. J. R. Ellis— Y Pwyllgor Cenadol—Dychweliad Gartref y Parch. B. Pratt ... ... 473 Llwyddiant Mawr—Trysorfa Miliwn Eto ... ... ... ...474 , Awstralia ac India—Y Cyfteustra Euraidd yn China ... ... ...475 Er Côf am Dr. Hodge—Yr Adfywiad Mawr yn Korea ... ... ... 476 BANGOR: CYHOEDDEDIG YN Y LLYFRFA WESLEYAIDD, ISPÄYN, BaNOOE, AC i'W GAEL OAN WEINTDOGION Y WESLETAID A DOSPABTHWTE T LLTFEAU PEETHTNOL I BOB &YNTJLLETDFA OYMEEIO TN T CTFTJNDEB.