Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

lilyfrau Rhad, darllener yr Amlen. Rhif 6.J MEHEFIN, 1907. [Cyf. 99. MVS£%ÛA/A C£J#/OC. ESLEYÄIDD. /. DAN OLYGIAETH ^ Y PARCH. HUGH JONES, D.D. & CYNWYSIAD, Tudal. Cofiant Mr. Eowland Edmueds, gynt o Foelyglo, Talsarnau, Meirionydd, gan y Parch. W. R. Roberts ... ... ......... ... 201 Englyn—Cwyn Coll am Margrefc Elizabeth Edmunds, gan ei Thad ... ... 205 Cristionogaeth a Chrefyddau ereill, gan y Parch. J. R. Ellis ... ... ... 206 Y Diwygiad Protestanaidd, gan y Parch. Evan Jones ... ... ... 212 Parch. Robert Humphreys, Gweinidog Wesleyaidd, gan Mr. E. Reee, U.H., Machynlleth Cyfarfodtdd Talaethol— Ail Dalaeth Gogledd Cymru, gan y Parch. H. Meirion Davies Talaeth Gyntaf Gogledd Cymru, gan y Parch. E. Tegla Davies ... Taìaeth Deheudir Cymru, gan y Parch. Ll. Morgan Gipsy Smith (gyâa darlwn), gan y Parch. P. Jones-Roberts ... Y Rhai a Hunasant— Mr. H. E. Jones, gynt o Llan Ffestiniog, gan y Parch. O. Madoc Roberts ... 234 Mr. John Parry, Salem, Cylchdaith Tregarth, gan Mr. J. R. P. ... ... 235 Englynion—Er Cof am y Diweddar Mr. R. P. Thomas, Criccieth, gan Mr. David Griffiths (Hirwaen), ac Eifionydd Y Genadaeth Wesletaidd—gan y Parch. J. R. Ellis— Cylchwyl y Gymdeithas—Diwrnod Mawr y Chwiorydd ... ... ...237 Odfa Genadol—Y Bregeth—Exeter Hall am y tro olaf...... ...238 Yr Adroddiad Cyllidol^r..................239 Cyfarfod Mawr Albert Hall............ ......240 216 222 226 227 230 236 BANGOR: CYHOEDDEDIG YN Y LLYFRFA WESLEYAIDD, ISFBTN, BaNGOE, AC I*W GAEL GAN WEINIDOGION T WESLETAID A DOSPABTHWTE T LLTFEAU FEETHTNOL I BOB •TNOTLEIDFA GTMEEIG YN T CTFUNDE8.