Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

(3 ' Darllener Hyspysiadau yr Amlen. Rhif^.J MEDI, 1906. [Oyf. 98. /to/$ Pedair Cf/n/oc. WESLEYÀIDD DAN OLYGIAETH ^ Y PARCH. HÜGH JONES, D.D. j» Tudal. ... 321 325 ... 334 340 CYNWYSIAD, Hunan-Gofiant y Parch. William Jones Pechod a Gras, gan y Parch. P. Jones-Roberts ... "Cysondeb y Ffydd," gan y Parch. Evan Jones Llwyrymataliad yn Ngoleuni Dysgeidiaeth Crist, gan y Golygydd Druisyn : Y Dyn, y Pregethwr, a'r Bardd, gan y diweddar Barch. J. PriceRoberts... 343 YGynadledd yn Nottingham, gan y Golygydd ... ... ... ... 349 Sefydliadau y Gweinidogion ... ... ... ... ... ... 354 Erfyniad ar Dduw, gan Gwilym Ardudwy ... ... ... ... 356 Y Genadaeth Wesleyaidd, gan y Parch. J. R. Ellis ... ... ... . . 357 BANGOB: CYHOEDDEDIG YN Y LLYFRFA WESLEYAIDD, ISFRYN, BaNGOB, m AC I'W GAEL OA.N WMNIDOGHON Y WESLEYAID A DOSPABTHWYB Y LLYÍBAU PEBTHYNOL I BOB GYNULLEIDFA ÖYMREIG YN Y CYFUNDBB.