Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

3ír ^urgrcmm ^c^ícpaiòò. Cyf. XCVII. MAI, 1905. Rhif 5. Çofiaot Mr. Çciropbrey Çuropbreys, BRYN TEG, CYLCHDAITH LLANFYLLIN. G-an y Parch. Richard Morgan (a). • /t* YWBRYD yn ystod y flwyddyn 1832, ac efe eisoes wedi ei apwyntio i flaenori Rhestr yn Eglwys Penygarnedd, y teimlodd gymhellion cryfìon i ddechreu arfer ei ddawn mewn cylch mwy cyhoeddus. Beunydd y deuai y geiriau rhybuddiol hyny i'w feddwl, " Angenrhaid a osodwyd arnaf, a gwae fydd i mi oni phre- gethaf yr efengyl." Dygodd ein gwrthddrych i gyfyngder unwaith eto,—weithiau gwrandawai yn ystyriol ar y llais, a phryd arall gweddiai yn ddwys a thaer am gael llonyddwch oddiwrth y llef hon, oedd yn peri iddo ofni a chrynu lawer awr. Ond ni wrandawai yr Arglwydd ar y weddi hon. Ac o'r diwedd, mae y dyn ieuanc yn gorfod credu fod llais Duw yn y "wae" oedd yn swnio megys ar ei glyw yn feunyddiol, ac yn terfysgu heddwch ei fron yn barhaus. Teimlodd fod yn rhaid iddo ufuddhau, trwy, o leiaf, wneyd cais ar bregethu. Ond yr oedd meddwl cynyg wynebu ar y "gorchwyl dwys" yn ei lethu, hyd un noson neillduol. Yr oedd y ddau restr yn cydgyfarfod yn Mhenygarnedd, ac yn ystod y cyfarfod y mae Mr. Edward Jones, yn ei ddull pert ac uniongyrchol ei hun, yn galw sylw y frawdoliaeth at ei gyd-flaenor ieuanc fel hyn, "'Rwy'n credu yn sicr, gyfeillion, fod gan yr Arglwydd waith neülduol i'r brawd Humphrey Humphreys i'w gyflawni, wnewch chwi, fy nghyfeillion i, weddio drosto, am iddo gael nerth i dori trwodd yn f aan." Parodd geiriau Mr. Edward Jones iddo ymwroli. Cymhellwyd ac anogwyd ef yn yr un cyfeiriad gan bregethwyr a chyfeillion ereill, ac yn fuan teimlodd ei fod yn cael "nerth i dori trwodd," chwedl E. Jones. Digwyddodd fod yn Llanfyllin un pryd- nawn dydd Iau, pan y cyfarfyddodd â Mr. William Jones, Bwlchyllan, un o'n pregethwyr lleol mwyaf parchus ar Gylchdaith Llanfyllin yn y cyfnod hwnw. Yr oedd gan Mr. Jones gyhoeddiad i fod yn Bwlch-y-cibau a Llanfyllin y Sabboth dilynol. Gwasgodd ar Mr. Humphreys i fyned gydag ef, addawodd yntau yr elai, a bu yn Ûyddlon i'w addewid. Ei destyn yn y "Bwlch" oedd, "Trowch eich