3/r GurgrauDn Wed/eyaicící. Cyf. xcvi. MAWRTH, 1904. Rhif 3. Çofiaot y Parcb. 5arwuel Davies. Gan y Golygydd. Ei fynych Deithian yn niwedd 1873, a dechreu 1871—Cyfarfod Talaethol y De—. Cyfarfod Talaethol Bangor—Agor Capeli—Cynadledd Camborne—Capel Llan- gynog—Cyfarfocl Cyllidol Llanrhaiadr—Teithiau gweddill y flwyddyn — Yn jYghaemarfon yn niwedd yr ìien jlwyddyn, ac yn dechreu y newydd—Robert Pritchard—Aficchyd Mr. Davies—Ysprydolrioydd ei feddwl. '\jJ|ONAWR laf, 187-4, yr oedd yn cynal cyfarfod pregethu yn Bethesda, ^h ac ysgrifena,—" Cyfarfod da, cynulleidfa fawr, teimladau cyffrous ; ^ difîoddodd y gas yn union ar derfyn y bregeth olaf—gresyn." Ionawr 2il, archwilio cyfrifon Horeb, Bangor. Ysgrifena, " Dychwelyd adref—wedi cael yr Arglwydd yn dda wrthyf." Ar ol fcreulio Sabbofch, Ionawr 4ydd, yn Bagillt a Fflint—am y lle olaf dywed, " Tyrfa fawr—arwyddion addawol—un i'r seiafc—colled ddirfawr i'r achos, ac i eneidiau pobl y lle na byddai genym well capel yno." Yr oedd yn Nghyfarfod Chwarterol Ffynongroew (Cylchdaith Llanasa), dydd Llun, ac yn Nghyfarfod Chwarterol ei gylchdaith ei hun, dydd Mawrth. Capel newydd Fflint oedd yn gwasgu ar ei feddwl y pryd hyn, a mynych y cyfeiria at ei ymdrech i gasglu ato. Ar gyfer Mawrth 16eg a'r 17eg, dywed am Gyna iledd Dinbych, —" Cyfarfod gogoneddus yn mhob ystyr—yr Arglwydd yn cymeradwyo y gwaith—cyfarfod y nos yn enwog—17eg, parhad o'r Gynadledd—y dyddordeb yn dal i fyny yn rhagorol—darlith y nos yn hynodddifyrus, oa na(j----------,'' Treuhodd wythnos olaf y mis yn Newcastle-on-Tyne, ac yr oedd yn pregethu yn Witton Park y Sul a'r Llun, ac yn ygadair yn y Cyfarfod Chwarfcerol dydd Mawrfch. Ar ol hyn yr ydym yn ei gael yn Gronant, Trefeglwys, Holywell, Hanley, Llundain, Llanfech- ain, Bangor, Penrhyndeudraeth, Llangollen, Coedllai, Rhos, ac yn mhob lle yn gwasanaethu yr achos trwy bregethu, neu mewn pwyllgorau gyda'r Capeli, y Llyfrfa, &c. Mai25ain, ysgrifena, "Brynmawr—CyfarfodTalaethol—Mr. Robert Jones (b) gyda mi—y Doctor yn ofni y daith oblegid ei waeledd." Y cynrychiolwyr Seisnig oedd y Parch. G. T. Perks, M.A., Llywydd y