Skip to main content

YK JÊurarawtt HHcslcyaidd AM Y FLWYDDYN 1904. CYFROL XCVI. Dan Olygiaeth Y PARCH. HUGH JONES, D.D. JSanöor: CYHOEDDEDIG AC AR WERTH YN Y LLYFRFA WESLEYAIDD. AC AR WERTH HEFYD GAN YR HOLL WEINIDOGION WESLEYAIDD TRWY Y DYWYSOGAETH.