Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

RHIF 4.J EBRILL, 1903. [CYF. 95. P/u$ Pedair Ce/n/oc. DAN OLYGIAETH j» Y PARCH. HUGH JONES, D.D. * CYNWYSIAD. Tudal. Cofiant y Parch. Samuel Davies, gan y Golygydd ........................... 121 Duwinyddiaeth yn Ngoleuni Syniadau Diweddar, gan y Parch. Owen Evans, Bethesda ................................................................. -127 Iesu Grist Presenol: Myfyrdod, gan y Parch. Thomas Davies............ 131 Hamddenau gyda Paul, gan y Parch. John Humphreys..................... 133 Y Dychymyg mewn Hanes, Barddas, a Chân, gan Glaswyron............ 137 Myfyrion yr Efrydfa, gan y Pârch. John Kelly.............................. 142 Cyfieithiad yr Ysgrythyrau, &c, gan y Parch. Owen Williams............ 144 Emynyddiaeth Wesleyaidd Gymreig, gan y Parch. T. J. Humphreys... 146 Cenadwri Esaiah (i.—xxxix.) i'r Oes Bresenol, gan y Parch. Evan Jones ................................................................................ 149 Y Pregethwr Cuddiedig .,........................................................... 153 Y Rhai a Hunasant—Mr. Richard Roberts, Bangor; Mrs. Wood, Llundain ........................................................................... 155 Nodiadau y Golygydd ............................................................... 158 Englynion—" Cyffes," gan Mr. R. J. Rowlands, Aber......................... 125 " Cyfaddefiad," eto.................................................................... 141 BANÖOR: OYHOEDDEDIG YN Y LLYFRPA WEìáLEYAIDD, ISFEYN, BaNGOB, AO I'W ÖABL QAN WBINIDOOÎON T WBSLBYAI» A DOSPABTHWYB Y LLTFBAU PKBTHY»OL I BOB CYNULLBIDFÀ GTMBEIO YN T CYFnNDBB.