RHIF 12.) / RHÂGPYR, 1902. [Cyf. 94. />A/S P£DA/R Cf/NIOC. esleyäidd. .'. DAN OLYGIAETH * Y PARCH. HUGH JONES, D.DN ^ CYNWYSIAD. Tudal. Rhagfynegiadau Crist am Ddinystr Jerusalem, gan y Parch. Owen Williams ........................................................................... 449 Cofiant y Parch. Griffith Jones, gan y Golygydd.............................. 455 Emynyddiaeth Wesleyaidd Gymreig, gan y Parch. T. Jones-Humphreys 462 Cyfarfod Cyllidol y Dalaeth Ddeheuol, gan y Parch. Jacob Pritchard 470 "FfurfioEglwys": Llythyr gan Canon Williams.............................. 474 Cofiant Mr. Robert Jones, Tudoe Colliery, Swydd Durham, gan y Parch. W. Richard Roberts .,.................................................. 476 Y Rhai a Hunasant .................................................................. 478 Marwolaeth y Parch. Hugh Price Hughes, M.A............................. 480 Y Gbnadaeth Wesleyaidd:— Y " Coiv0mfms" Cermâoì ..........^^^^j^^^^................................. 481 Ychydig Lyfŵi Cenadol.............."........'•'"'TBfc'............•_-•......... 483 - ,f BANGOE: CYHOEDDEDIG YN Y LLYFRFA WESLEYAIDD, ISFBYN, BANGOB, AC i'w GAEL GAN WEINIDOGION Y WESLEYAID A D08PABTHWYB Y LLYFBAG PEBTHYNOL I DOB CYNGLLBIDFA GYICBEIG YN Y CYFUNPBB.