Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

RHIF ll.J TACHWEDD, 1902. [CyF. 94. ftus Pedair Cfinioc. ESLEYÄIDD. DAN OLYGIAETH ^ Y PARCH. HÜGH JONES, D.D. j* CYNWYSIAD, Tudal. Yr Eglwys a Phynciau Cymdeithasol, gan y Parch. John Kelly......... 409 Englyn,—Y Wylan, gan Gwilym Dyfi............................................ 416 Cofiant y Parch. Griflith Jones, gan y Golygydd.............................. 417 Englyn,—" Dyf nder y Cariad Dwyfol," gan Nicander ..................... 424 Emynyddiaeth Wesleyaidd Gymreig, gan y Parch. T. Jones-Humphreys 425 Cyfarfod Cyllidol y Gogledd, gan y Parch. Lloyd Davies.................. 433 Canon Williams ar "Ff urfio Eglwys," gan y Parch. Thomas Hughes (b) 437 Hen Gymeriadau Da Cylchdaith Caernarfon, gan Ioan Glan Menai ... 442 Cofiant Mr. Robert Jones, Tudoe Colliery, Swydd Durham, gan y Parch. W. Richard Roberts.................................................... 446 Adolygiad y Wasg..................................................................... 448 BANGOR: CYHOEDDEDIG YN Y LLYFRFA WESLEYAIDD, ISFRYN, BANGOB, A.C i'w GA.HL GAN WEINIDOGION Y WK3IiKYAID A DOSPABTHWYB T LLYFBAD" PBBTHYNOL I BOB CYNDLLBIDPA GYJtBBIG YN Y CYFnNDBB.