Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Rhif 9.J MEDI, 1901. [Cyf. 93. P/v$ Peda/r Cs/n/oc. WESLÉYÄIDD. DAN OLYGIAETH W IParcb. 5. Ibugbes (©langstwgtb). CYN WYSIAD. Tudal. Coíìant Mr. Dafydd Jones, Hafodgau, Pontrhydygroes, gan y Parch. D. Meurig Jones....................................................................... 321 Rhai o Ddiffygion Llenyddiaeth Gymreig y Ganrif Ddiweddaf, gan y Parch. T. J. Pritchard........................................................... 331 Dechreu a Diwedd Canrif yn Hanes Gwerin Cymru, gan y Parch. J. Wesley Hughes.................................................................... 336 Beddargraff y diweddar Mr. John Jones, Llwyn-y-fynwent, Abergyn- olwyn, gan Gwilym Dyfi...................................................... 341 Llywydd y Gynadledd, 1901 (gyda darlioi), gan Jno. Marsden........... 342 Mewn Lleoedd Gwledig, gan Wladwr............................................ 344 Deigryn Hiraeth ar ol y diweddar Mr. Owen Williams, Glanmorgan, Abermaw, gan Ioan Glan Menai............................................ 348 Materion a Chymeriadau Cyhoeddus, gan y Golygydd...................... 349 Adolygiad y Wasg....................................................................... 355 "Y Beiblydd," gan Dyfed............................................................ 356 Y Genadaeth Wesleyaidd :— Trysorfa yr XXfed Ganrif ar y Maes Cenadol.............................. 357 Y Genadaeth Dramor yn y Gynadledd........................................ 359 B'ANGOE: CYHOEDDEDIG YN Y LLYFRFA WESLEYAIDD, ISFBYN, BaNGOB, AO I'W GAEL QAN WBINIDOOION Y WE8LBYAID A DOSPABTHWYB T LLYFBAO PBBTHYNOL I BOB CYNOLLBIDPA QYKBBlö YN Y OYFnNPEB.