Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Rhif 8.J AWST, 1901. P/l/S p£DA/K C£/Ar/OC. [Cyf. 93. DAN OLYGIAETH î!? lparcb. %. tmgbes «Blansstwgtb). CYNWYSIAD. Tudal. Ehai o Hen Emynwyr Cynaru, gan y Parch. Tryfan Jones.................. 281 Cofìant Mr. Dafydd Jones, Hafodgau, Pontrhydygroes, gan y Parch . D. Meurig Jones....................................................................... 289 Cyfarchiad Blynyddol y Gymanfa i'r Eglwysi Wesleyaidd................ 297 Englynion—Mae Cristion, gan Mr. R. Eurog Jones........................... 301 Yr Ordeiniad i Weinidogaeth y Testvment Newydd, gan y Parch. Rice Owen........................................................................... 302 " Mynydd y Prawf," gan Gwilym Dyfi............................................ 311 Byr-gofiant am y diweddar Mr. John 0. Morris, Borthygest, Porthmadog......................................................................... 314 Y Daran, gan Mr. R. Eurog Jones................................................. 315 Adolygiad y Wasg.......................................................................^ 316 Y Genadaeth Wesleyaidd :— Symud yn Mlaen........................................................................ 317 Nodion..................................................................................... 319 BANGOR: CYHOEDDEDIG YN Y LLYFRFA WESLEYAIDD, ISPBYN, BANGOB, AC l'W GAEL GAN WHINIDOGION Y WESLEYAJD A DOSPABTHWYB Y LLYFBAO PBBTHYNOL I BOB CYNÜLLEIDFA GYMEEIÖ YN Y CYFUNDBB.