Rhif 6.J MEHEFIN, 1901. [Cyf. 93. Pä/s Pedair C£//V/OC. DAN OLYGIAETH Ji? lparcb. 5. ftuflbes «Slangstwgtb) CYNWYSIÀD, Tudal. Rhai o Hen Emynwyr Cymru, gan y Parch. Tryfan Jones............... 201 Y Gwanwyn, gan D. ap Gwilym................................................. 207 Cofiant Mr. Hugh Baines, Rhewl, Llangollen, gan Lefi Jones a Finau 208 Ceisiaf Gofio'r Beddrod Newydd, gan R. Eurog Jones, Borth......... 214 Y diweddar Brif-Athraw, y Parch. T. Charles Edwards, M.A., D.D., gan y Parch. Ishmacl Evans................................................ 215 Llenyddiaeth ddiweddar Rhyddid yr Ewyllys, gan y Parch. 0. Evans 221 Mewn Lleoedd Gwledig, gan Wladwr......................................... 227 Y diweddar Mr. John Jones, Shop, Arthog, gan Ap Herin............... 233 Yr Angylion........................................................................... 234 Swynion Iesu, gan R. Eurog Jones, Borth.................................... 234 Materion a Chymeriadau Cyhoeddus, gan y Golygydd................... 235 Adolygiad y Wasg................................................................... ?39 Ary Mynydd gyda Duw, gan y Parch. P. Jone<-Roberts ............... 240 13 A N G 0 R : OYliOBDDBDlU Y N Y L L V P R F A W E S L E Y A I l> D , ISPRYN, BaNGOB, AC i'w OAHL OAN WHINIDOOION Y WKSLKYAID A DOSPABTHWYE Y LLYFRAO PSBTHYNOL I BOB CÎNaLLBIDFA OYMEHIO YN Y CYFTJNDBB.