Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

RHIF 4.J EBRILL, 1901. [CyF. 93. Pjus Pedajr C£/JV/OC. DAN OLYGIAETH W Iparcb. 5. 1bugbe6 «BlanBötwgtb). C YN WYSIAD. Tudal. " Yr Ymwaghad," gan y Parch. Robert Lewis................................. 121 Cofiant Ifan Dafis, Caeglas........................................................... 127 Yr Epistol at yr Ephesiaid, gan y Parch. E. Berwyn Roberts ............ 133 Englyn—Y Diogyn, gan T. Mai ................................................... 135 Rhaniad Talaeth Gogledd Cymru, gan y Parch. T. Jones-Humphreys... 136 Yr Ysgol Sabbothol: Beth sydd yn eisieu 1 gan D. James {Cynonfab).. 141 Jennie Parry, Porthaethwy, gan Gwynfryn...................................... 143 Y ddiweddar Mrs. Margaret Owen, Gwynfryn, Corris, gan Gwilym Dyfi 144 Mewn Lleoedd Gwledig, gan Wladwr............................................ 145 Materion a Chymeriadau Cyhoeddus, gan y Golygydd...................... 152 Adolygiad y Wasg—"John Bryan a'i Amserau"............................... 155 Y Gbnadaeth Wesleyaidd:— William Arthur fel Cenadwr...................................................... 157 Nodion................................................................................... 158 BANGOE: OYHOBDDBDIG YN Y LLYFRFA WESLEYAIDD, ISFEYN, BANGOB, AC I'W GABL OAN WEINIDOOION Y WBSLBYaID A DOSPABTHWYB Y IìLYPBAO PBBTHYNÒL I BOB CYÎíaLLBIDPA OYMBBIO YN Y OYPHNDBB.