Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Rpp-3.J MAWRTH, 1901. [Cyf. 93. PjUS PSDAIR C£/JV/OC. DAN OLYGIAETII 1 f>arcb. 3-. fmgbes «Blangötwgtb). CYNWYSIAD. Tudal. Syniad Sylfaenol y Gyfundrefn o Athrawiaeth yn ol John Wesley, gan y Parch. T. Jones-Humphreys.................................................. 81 Cofiant Ifan Dafis, Caeglas .......................................................... 87 John Ruskin, gan y Parch. 0. Madoc Roberts .................................. 92 Yr Epistol at yr Ephesiaid. gan y Parch. E. Berwyn Roberts.............. 96 Mewn Lleoedd Gwledig, gan Wladwr ............................................. 99 Marwnad ar ol y Parch. John Rees, Pontypridd, gan Ab Hefin........... 107 Materion a Chymeriadau Cyhoeddus, gan y Golygydd....................... 112 Y Fwyalchen, gan T. Mai............................................................. 115 Jones, Bathafarn, gan Cephas............................. ....................... 116 Adolygiad y Wasg ...................................................................... 11(5 Y Genadaeth Wesleyaidd :— Llwyddiant y Gwaith yn Neheubarth India .....*.............................. 117 Nodion...................................................................................... 120 BANGrOE: •C Y H OEDDEDIG Y N Y L L Y F R F A W E S L E Y A I D D , .•-■*,.,*." .-—---ISPHYN.-B-AÎÎGOR, AO i'w QAEL GA"N" WKíSrDÖQIO>*'Y WKSLKYAID A DOSPAETHWYE Y LLYFBAD PHBTHY^OL I HOB CY_VaLLKIDFA GYMEBIG YN Y CYFT7NDKB.