** YR Eurgrawn Wesleyaidd AM Y FLWYDDYN 1901. CYFEOL XCIII. Dan Olygiad Y PARCH. JOHN HUGHES (GLANYSTWYTH). 3öangor: CYHOBDDEDIG AC AR WERTH YN Y LLYFRFA WESLEYAIDD. AK WERTH HEFYD GAN YR HOLL WEINIDOGION WESLEYAIDD TRWY Y DYWYSOGAETH.