RHIF 11.] TACHWEDD, 1900. [CyF. 92. fteis Peda/r Cf/n/oc. esleyäidd. DAN OLYGIAETH 2? parcb. $. "fcugbes (©langôtwgtb). CYN WYSIAD. Tudal. Ymneillduaeth Cymru: ei Hamrywiaeth, ei Hundeb, a'i Chenadaeth, gan y Golygydd............................................ 401 Englyn—Y Cybudd.............................................. 406 Y Parch. John Rees, Pontypridd, gan y Parch. Thomas Jones (c).... 407 Englyn—Yr Afal............................................... 411 Yr Epistol at yr Ephesiaid, gan y Parch. E. Berwyn Roberts........ 412 Mewn Lleoedd Gwledig, gan Wladwr............................ 418 Cyfarfod Cyllidol y Dalaeth Ogleddol ....................,....... 424 Synod Cyllidol y De ............................................ 427 Pryddest-Goffa y Parch. John Evans (Eglwysbach) ............... 433 Ein Misolion—Apel y Cyfarfodydd Talaethol...................... 436 Y Genadaeth Wesleyaidd :— Apel Arbenig y Pwyllgor...................................... 437 Ein Cenadon yn China........................................ 439 Yn yr Olyniaeth Ferthyrol .................................... 440 BANGOE: OYHOEDDEDIG YN Y LLYFRFA WESLEYAIDD, ISFBYN, BaNGOB, AC I'W GAEL ÖAN WBINIDOÖIOS T WB8LBÍAID A D08PABTHWTB T LLYFBA.0 PBBTHrSOL I BOB CYNCTLLBIDFA GTMBBIO TN T^CTFONDBB.