Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

RhIP 10.] HYDREF, 1900 [Cm 92. /k/s Psdajr Cf/auoc. DAN OLYGIAETH parcb. $. Tbugbeö ((Blangstwçtb). CYNWYSIAD. Tudal. Y Parch. John Rees, Pontypridd (gyda Darlun), gan y Parch. Thomas Jones (c).................................................. 361 "YrEsgyniad trwy Grist," gan y Parch. T. Isfryn Hughes, Bethesda. 365 Vulcan ar Sail Rhwymedigaeth Foesol, gan Mr. R. Morris .......... * 374 Bnglyn—Y Tafod, gan Mr J. Gwernydd Mason, Lerpwl ..........., 378 Yr Epistol at yr Ephesiaid, gan y Parch. E. Berwyn Roberts ........ 379 Mewn Lleoedd Gwledig, gan Wladwr............................ 384 Canmlwyddiant Wesleyaeth Gymreig, gan Iota Kappa.............. 390 Materion a Chymeriadau Cyhoeddus, gan y Golygydd .............. 393 Englynion—Y diweddar R. Hughes, Mynydd Seion, Lerpwl, gan Mr. J. Gwernydd Mason, Lerpwl ..................*.,............ 396 Y Genadaeth Weslbyaidd :— Nodìon ...................................................... 39T Ein Gwaith yn Adeg Rhyfel: Profiad yn Mhrifddinas y Transvaal 399 BANGOE: 0 Y H 0 E D D E D I G Y N Y LLYFRFA WE8LEYAIDD, ISFRYN, BANGOB, A0 i'W OABL GAN WEINIDOOION T WESLETAID A DOSPABTHWTB T LLTFBAO PBSTHTNOL I BOB CÍNOLLEIDPA GTM8EIG . • ^r.í't CTFTTNPBB. •' '■' ' ' *f *