Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

RHIF 3.J MAWRTH, 1900. /te/S P&DA/R C£//V/OC. [Cyf. 92. DAN OLYGIAHTH ÿ paicb. $. fyugbee (tëlattEstwçtb). CYNWYSI AD. Tudal. Y Parch. Edward Jones, Bathafarn, gan y Golygydd.................. 81 Duwinyddiaeth Wesleyaidd a Gogwj ddiad Athronyddol a Duwinyddol yr Oes, gan y Parch. K. Lloyd Jones........,.................. 88 Crist a'r Plant, gan y Par_ch. Robert Lewis.......................... 93 Yr Epistol at yr Ephesiaid, gan y Parch. E; Berwyn Roberts.......... 96 Ansoddau Nodweddiadol y Celtiaid, gan Cephas............,........... 103, Mewn Lleoedd Gwledig, gan Wladwr............................... 106 Tystiolaeth Natur am Dduw; Y Gwanwyn ; Beddargraff, gan Gwilym Dyfi........................................................ 114 Golygydd y " Drysorfa" a'r "Eurgrawn Wesleyaidd," gan y Parch. T. Jones-Humphreys............................................. 115 Y Gronfa Amrywiaethol, gan y Llyfrbryf Wesleyaidd................. 117 Y Genadaeth Wesleyaidd :— Y Pwyllgor Cenadol ..............................................118 O'r Transvaal...................................................... 118 YMaesCenadol................................................ 119 BANGOR: OYHOEDDEDIG yn Y LLYFRFA WESLEYAIDD, ISFRYN, BANGOR, AO X'\7 GABL GAN WEINIDOGION Y WESLHYAID A DOSPABTHWYB Y LLYFBAO PERTHYNOL I BOB OYNCJLLBIDFA GYJCBBIG YN Y OYFnNDBB.