rhif 10.] hydref, 1899. Pjus Peda/r Ce/AT/OC. [Cyf. 91, ESLEYÄIDD. DAN OLYGIAETH I parcb. 3. 1bu0bcs «Blancötwgtb). CYNWYSIAD. Tudal. Pregethu Cymanfaol, gan y Parch. D. 0. Jones.................. 365 Oofiant Mrs Felix, diweâdar briod y Parch. John Felix .......... 370 " Yr Iawn," gan y Parch. J. Scott Lidgett, M.A................. 376 Yr Epistol at yr Ephesiaid, gan y Parch. E. Berwyn Roberts..... 382 " Efelyohiad Crist Thomas à Eempis," gan Gwynfryn............ 388 Yr Archofîeiriad Mawr, gan y Parch. Henry Parry .............. 392 Englyn—Iesu'n Dwyn ei Groes, gan Ap Hefin.......,............. 393 Mewn Lleoedd Gwledig, gan Wladwr .......................... 394 Cwyn Coffa am y diweddar William Griffith, Tregarth............ 399 Adolygiad y Wasg............................................. 400 Englyn—Y Fronfraith, gan Dewi Mawrth ...................... 400 Y Genadaeth Wesleyaidd :— Wesleyaeth yn Nhrefedigaeth Gambia, Affrica Orllewinol ........ 401 Symudiad yn mlaen i Hunan.................................. 403 BANGOR: CYHOEDDEDIG YN Y LLYFRFA WESLEYAIDD, Isfryn, Bangor, A0 I'W GAEL GAN WBINIDOGION Y WESLEYAID A DOSPABTHWYB \ Y LLYFBAU PBBTHTNOL I BOB 0Y.VOLLHIDÍA GYJtBEIG YNY CYFnNDBB.