RHIF 8.J AWSTî 1899. Pjus Pfdajr Cf/nioc. [Cŷf. 91, WESLEYÄIDD. DAN OLYGIAETH î? l>arcb. 3. Ibugbes «5lam?stwgtb). C YN WYSIAD. Tudal. Yr Alwedigaeth o Bregethu, gan y Parch. J. Price Roberts ........ 285 Gofiant " Father Owen," gan Ioan Glan Menai.................... 290 " Goleuni Dadblygiad ar Ddyn ac ar ei Anfarwoldeb," gan y Parch. John Kelly ...........................,.................. 29*2 Y Llwybrau i Dlodi, gan " Menaifab " .......................... 297 Beirniadaeth Ddiweddar a Llyfr y Profîwyd Esaiah, gan y Parch. W. Richard Roberts...................................... S00 Mewn Lleoedd Gwledig, gan Wladwr ............................ 305 Blodeu glwm Adgofîaol am D. ap Gwilym ...................... 311 Materion a Ghymeriadau Gyhoeddus, gan y Golygydd ............ 312 Byr-Gofìant am y ddiweddar Mrs Gapt. Lewis (Fronhyfryd, Amlwch), a thri o'i Meibion........................................ 316 "Deigryn Hiraeth"—Er Côf am Mrs Eleanor Lloyd, Greenfìeld Cottage, Llangollen .'..............................<-----... 319 Adolygiad y Wasg............................................ 320 Y Genadaeth Wesleyaidd :— Y Brecwast Cenadoi............................................. 321 BANGOR: CYHOEDDEDIG Y N Y LLYFRFA WESLEYAI Isfryn, Bangor, AO I'W OABL ÖAN WBINIDOOION Y WB3LEÎAID A DOSPARTHWYB Y LLYPBÁU PBBTHYNOL I B )B CySO-LLBIDFÀ ÖYtfBBIO YNY CYFUNDBB.