DAN OLYGIAETH î? parcb. 5. fnigbes (<&lan£stwgtb). CYNWYSIAD. Tudal. Dadblygiad a Christionogaeth..................................... 165 Cofiant " Father Owen," gan Ioan Glan Menai..............-..... 170 Gwobr Hunan-ymwadiad yn Nheyrnas Nefoedd, gan y Parcb. T. Jones-Humphreys.......................................... 175 Hanes Llyfr Emynau y Wesleyaid Cymreig, gan Tegwyn........... 178 Mewn Lleoedd Gwledig, gan Wladwr............................... 183 Mr R. W. Perks, A.S. (gyda Darlun).............................. 189 Mr Joseph Arch, A.S., gan D. ap Gwilym.......................... 191 Materion a Chymeriadau Cyhoeddus, gan y Golygydd................ 194 _ Y Diweddar Barch. J. Evans (Eglwysbach), gan Gwilym Dyfì ....... 199 Y Diweddar Mr J. Mendus Jones (gyda Darlun), gan y Golygydd .... 200 Y Genadaeth Wesleyaidd :— Nodion......................................................... 202 Y Diweddar Barch. James Hocart, Paris......................... 204 BANGOR: CYHOEDDEDIG YN Y L L Y F R F A WESLEYAIDD, Isfryn, Bangor, AO I'W GAEL GAN WEINIDOOION T WBSLBYAID A DOBPARTHWYB Y LLYF3AO PBBTHYSOL I D )B OYNat,LKIDFA GYMBEIG • v * YN Y CYFÜNDBB. „.