Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Rhif 2.J CHWEFROR, 189S. P/vs Peda/r Cf/N/OC. t [Cyf. 90. WESLEYÄÍDD. DAN OLYGIAETH L> iparcb. 3-. Ibugbes ((Slançstwgtb). CYNWYSIAD, Tudal. Y " Cnawd " a'r " Yspryd " yn Epistolau Paul.................... 45 Cofiant y Parch. John Griffiths, gan y Parch. Rice Owen.......... 50 Pryddest : " Ioan y Disgybl Anwyl," gan Ap Cere dig.............. 56 Pobl a Phethau, gan R. M. (a)................................... 59 Materion a Chymeriadau Cyhoeddus ............................. 63 Epistol Cyntaf Ioan, gan y Farch. Berwyn Roberts................ 66 Yr Anhawster o Newid Anian Dyn............................... 70 Y Rhwyd ...................................................... 73 Yr Elor, gan Ogwenydd......................................... 74 Yr Eos, gan Gwilym Dyfi ........................................ 74 Cynadledd y Fyfyrgell........................................., 75 Byr-Gofiant am Jennie Hughes, Conwy........................... 78 Adolygiad y Wasg.............................................. 80 Emyo—" Efelychiad o'r Arweiniad Dwyfol," gan Gwilym Dyfi...... 80 Y Gknadaeth Wesletaidd :— Gorsaf Genadol newydd yn Matabaleland....................... 81 BANGOE: CYHOEÜDEDIG Y N Y LLYFRFA WESLEYAIDD, tsfryn, Bangor, AC l'\T OAEL OAN WEINIDOOION Y WE3LEÎAID A DOSPAETHWYR Y LLYF3AO PEBTHYÍíOL I DOB CÍN'CTLLEIDFA OYJCEEIO YN Y CYFUNDEB.