Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YR EURGIAWI WESLEYAIDî). RHIFYfi9j MEDI, 1810. ' fLLYFR n. HANES AIVT FYWYD Y PARCHEDIG Mr. FLETCHER. (Parhad o tu dal. 2S9-J ' . , X PRYD hyn y dywedodd efe íni ỳr hanes hynod a ganlyn, "Yn nechreuad fy nhaith ysprydòl, (medd efe) myfi a glywais lais Duw, mewn modd anrhaeíhadwy o ârswydus, yn lleisio drwy fy enaid, yn y geiriau rhai'n, "Os myn tteòfod yn ddisgybl i mi, ymwaded ag ef ei hun." Drc arall uiedd efe "Myfi a anrhydeddwyd, gyda Moses, gyda goriiwchnaturiuí ddatguddiad o ogoniant Duw raewn cymdeithas, niegis digyfrwug,' gyd ag ef; yn gymmaint ag nis gwn pa un a'i yn y corph neu allan o'r corph yr oeddwn." Dro arail fe drìywedodd, "O ddeutn 'r antser yr aethym gyntaf i'r weinidogaeth, myfi a aethym allan i lwyn o goed ; a íhra yr oeddwn i yn myfyrio ar bwys y gwàith yr oeddw i ýn ei gymmeryd mewn llaw, myfi a dywalltais fy enaid meWn gweddi ger brow Duw: pan y bu i mi gael fy llenwi gyd a'r fath rìeimlarì o gy.íìawn- der Duw, a chaef y fath ddatguddiad o'i ddigofaint ef yn erbyn pechod, ag a lyugcodd i fynu fy ysprydoedd, a mỳfi a syrthiais i ymdrech meddwl niewn gweddi, dros bechaduriaid tlodion acholledig. Myfi a fum yHO yn y cyflwr hwn hyd dorriad y dydd: ystyriais hyn megis yn cael ei fwriadu gan Dduw, i ddangos i nìi yn fwy eglur feddwl y geiriau pwysig hynny, Am hynny, gan wybodofn yr Arglwydd yr ydymni ynjierswadio dynion. 20. Un diben o'i fyntídiad i Newingtou oedrì,; fel y byddai iddo gael ei gadw rhag llawer o gwmpeini. Ond ni Im felly, canys daethant o beíl ac agos iedrych am -dano, Yr oerìd rhai o bob enwau yn dyfod yno: un o honyntpan ofynwyd i !do,pa beth a fedi yliai efe am Mr. Fletcher, a attebodd, "Myíi a aetìiym i weled dynyr hwii oedd ag un troed yn y bedd; ond niyfi a gefais ddyn agun troed yn y Nefoedd," YrahÌith y rbai a ddaethant i ymweled aj? ef, fe ddaeth rhai o'i ŵrthWynébwyr peunaf,i ba rai y dangbosodd S s