Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

EURGRAWN WESLEYAIBB. RHIFYN l.J IONAWR, 1810. (lLYFR II. HANES AM FYWYD Y PARCHEDIG JOHN WILLÍAM DE LA FLETCHER. Çweinidog yr Efengyl ym Madeley, yu Swydd Amwythig. (A ysgrifennwyd gan y Parchcdig Mr. Joshua Gilpin.) G, rANWYD Mr. Fletcher yn Nỳon, yn Switzer~ Ìand, yn y flwyddyn 1729- Yr oedd efe yn Fab ieuangaf i Colonel de la Fletchere, teulu pa un sydd yn un o'r rhai mwyaf anrhydeddus yn y wlad honno, ac sydd hefyd yn gaugen o Iarll- aeth yn Savoy. Efe a dreuliodd y rhan gyntaf o'i fywyd yn ei dref anedigol. Ymddangosodd ynddo yn ieuangc iawn feddwl tra der« chafedig, y'nghyd a bywiogrwyd yspryd anghyíFredin. Ar ol iddo ẃneuthur mawr gynnydd mewn dysgeidiaeth yn yr Ysgol, anfonwyd ef, y'nghyd a dau o'iv frodyr, i Geneva, lle yr amlygodd efe ei hun yn fuan, drwy ei fawrion gynheddfau, a'i astudrwydd di-orphwys. Efe aennillodd y ddau gamp-dlws cyutaf,v (Prizes;J y rhai oedd yn cael eu rhoddi i'r Ysgolheigion goreu; er fod llawer o'r rhai oedd gyd âg ef yn perthyn yn agos i Bennaetbiaid y>ile. Tra y bu efe yn Geneva ni chaniattaodd iddo ei hun ond ychydig o amser i ddifyrrwch nac esmwythdra. Ar ol diìyn, gyd â manyldra, ei lyfrau ar hyd y dydd, fe fyddaì yn treulio y rhau fwyáf o'r nos yn ysgryfennu i lawr y pethau mwyaf bynod a fyddai efe wedi dal aruynt. Yma y gosododd efe sylfaen y wybodaeth ehang ac unìon> yr hon a ddanghosodd efe mor hynod ar ol hynny, yn gystal yn ei pbilosophaidd ac ysgrythyrol chwiliadau. Ar ol gadael Geneva, ei dad a'i hanfonodd ef i Lentzbourg, He dysgodd efe iaith yr EUmyn,(Germausỳ) ac ar oi iddo ddyfod adrçf oddi yno efe a astud- iodd yr ffebraeg, gan berffeiddio ei wybodaeth yn yr amrywiol Gelfyddydau. Yr oedd ofnDuw mor amlwg ynddo ac ydoedd eifaw> ddysgeidiaeth, a bynny yn foreu iawn. O'i fabanded yr oedd wedi argraphu ar A 2