*/, // £ ^y.oc^ Rhif. 3. [Cyf. 87 Y3R Al fr m 1 § 1 íi 'f  I B 1. AM MAWRTH, 1895. CYNWYSIAD, Tudal. Cofiant Mr a Mrs Edward Davies, Picton House, Croesoswallt, gan y Parch. iì. Morgan (h).................................... 85 Golygiadau Diweddar ar Ysprydoliaeth y Beibl, gan y I'arch. R. Lloyd J ones.............................................. 90 Perthynas Athroniaeth a Duwinyddiaeth, gan y P&rch. W. 0. Evane 96 Pryddest- " Y Wyddfa," gan Gwiiym Dyfi...................... 102 Anhebgorion Cartreí Dedwydd, gan Margaret Hughes............ 106 Rispah, gan D. ap G wilym....................,............... 108 Adgofion a Nodion Henadur, gan Gwyllt y Mynydd .............. 110 Lloffion y " Llyfrbryf Wesleyaidd " ............................ 113 Manion ..................................................... 114 Hen Ganeuon yr Aelwyd, gan Sylvan .......................... 115 Byr-Gofiant Capt. Isaac Lloyd Morrís, Porthmadog .............. 115 Byr-Gofiant Mr John Hughes, Wresham........................ 118 Marwolaeth a Chladdedigaeth Mr John Owen, Hiraeì ............ 120 Genadaeth We sleyaidd— Agoriad Capel Coffadwriaethol Ayliff a Fingo, yn Peddie.......... 121 Er Cofîadwriaeth : Y Parch. James DanieJ, Cangasaley........ 123 C Y H 0 E D D E D I G BANGrOE: Y X Y L L Y F R F A WE SLBYAIDD Istn/t Bangor WESLEÍAID A DOSBARTHWYE i'w ÖAEL QAN WEINIOüGION Y Y LLYFJÍAU PERTHYNOL I BOB.CYNDLLEIDFA GYMEEIG YN Y CYFLTNDEB. March, 1895.