(/W^f Rhif. 1.] [Cyf. 87 ^•JFt AM IONAWR, 1895, YN ADDUREDIG A Darlun o'r Diweddar Barch. John Jones (Vulcan). cynwysiad. Tudal. Y Diweddar Barch. John Jones (Vulcan), gan y Parch. Owen Williams .................,...................... .......,. 5 Urddas Oredinwyr, gan y Parch. Hugh Jones .................... 12 Perthynas Athroniaeth a Duwinyddiaeth, gan y Parch. W. 0. Evans ' 21 Rhydychain a'r Ysgol Haf, gan y Par.ch. T. 0. Jones (Tryfan) ...... 26 Adgofion a Nodion Henadur..................................... 32 Marwolaeth Sisèra, gan D. ap Gwilyin ........................... 35 Llofion y " Llyfrbryf Wesleyaidd ".............................. 36 Byr-Gofiant am William Griffiths, Moriah St., Nefyn.............. .38 Mary Emily Bowen, Penmaenmawr........................___ 40 Y Genadaeth WesíìEYAidd— Gwaith mewn Pentref Indiaidd .............................. 41 Palavanur Madras........................................... 41 Dyrys Bynciau Crefyddol y dydd yn Jafîna .................... 42 BANGOE: OTHOEDDEDIG YN Y LLYFRFA WESLEYAIDD, Isfryu, Bangor AC l'\V GAEL GAN WEINIDOGION Y WESLEYAID A DOSBABTHWYE LLYPSAD PERTHYN'OL I BOB CY.V0LLEIDFA GYMREIG YN \' CYFUNDEB. Jan., 1895.