Rhîf. 9]. [Cyf. 86 YIR, URGRAWN ÀM MEDI, 1894. CYNWYSIAD Tudaì. Cofiaut y Parch. Lewis Meredith, g-an E. Rees, Machynüetb ...... 225 Rheidrwydd Ffydd, gan y Parch. Henry Parry -.................. 332 Rhyfeddodau y Beibl, gan y Parch. J. Roberts .................. 336 Niweidiau Yrnddiddanion Llygredig, gan J. Morris ................ 339 Y Blwch Cynulion............................................. 341 " Garibaldi a'r Gymro," gan 3ylvan ............................ 348 Pobl a Phethau, gan y Parch. Richard Morgan (a) .............. 349 Sefydliadau y Gweinidogion ani 1894-95......................... 353 Marwolaeth a Chladdedigaeth y Parch. T. G. Pugh .............. 354 Marwolaeth a Chladdedigaeth Mrs E!izabeth Jones ............. 355 Marwolaeth Mrs Marriott...................................... 356 Nödiadau Coffadwriaethol ani Miss Elizabeth Foulkes, Abergeîe ... 357 Pryddest y " Merthyr," Buddugol yn Eisteddfod Caerwys, 1892 .. 358 Y Genadaeth Wesleyaidd :— Rhai 0 anhawsderau China .................................... 361 Chang Ddall 0 Manchuria ...................................... 363 BANGOR: OYHOEDDBDIG Y N Y L L Y F R F A WlîSLEYAIDD Isfryn, Bangor AC i'w GA.EL GAN WEINIDOGION Y WESLEYaID A DOSBAETHWYR LLYFEAU PERTHYNOL I BOB CYNULLEIDFA GYMREIG YN Y CYFÜNDEB. Septemher, 1?94.