Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Rhlí. 3.] [Cyf. 86 "5TIR, URGRAW AM MAWRTH , 1894 CYNWYSIAD Tudal. Cymeriad Enoc a'i Syraudiad, gan y Parcb. Henry Parry ..:...:...... 85 Papur ar Faterion Indiaidd, gan y Parch. J, R. Ellis.............. 89 Efrydiaeth Yggrythyrol, gan y Parch. Hugh Hughes .............. 92 John Foster, gan D. ap Gwilym................................. 95 Y Sabboth, gan Gwilym Ardudwy............................... 99 Yr Eglẃys a Díod Gadarn, gan y Parch. "W". H. Evans............ 101 Pobl a Phethau, gan y Parch. Richard Morgan (a)................. 105 Y Ford Gron.................................................. 109 CONGL T BOBL J.EUAINC :— Yr Hen Ddyn yn Ngwisg y Dyn Newydd, gan R. Morris........... 113 Adnodau'r Plant yn Seiat...................................... 115 Abraham aLot, gan D. Gwilym .......................................... ll(j Byr-Gofiant am Ricliard Thomas, Ty'nllwyn, Tre'rddol ............... 117 Byr-Gofiant Sarah Thomas, Wyddgrug .................................... 120 A wyf Fi heno'n nês i'r Nef ? Gan D. ap Gwilym................ 120 Y Genadaeth Wesleyaidd:— s Nodiono'r Maes Cenadol ........,,..........,....................... 121 India, Talaeth Mysore.............................................. 122 Newyddion da o Lucknow............................................... 123 Newyddion o Burmah...................................................... 124 Y Capel Wesleyaidd cyntaf yn Mashonaland............................... 124 BANGOR: CYHOEDDEDIG YN Y LLYFRFA WESLEYAIDD, Isfryn, Bangor AC l'\V GAEL GAN WBINIDOGION Y WESLEÎaID A DOSBABTHWYR LLYFBAÜ PEBTHYNOL I BOB t3YNÜIiLEIDFA GYJIREIG YN Y CYFDNDEB. March, 1894.