Skip to main content

YB EÜRGRAWN WESLEYAIDD AM Y FLWYDDYf( 1894. Y]ST ADDURNEDIG A. DARLUNIAU. CYFROL LVIII O'R AIL DRBFNRES. CTFBOL LXXXVI O'E DECHBEUAD. DAN OLYGIAD Y PAF(CH. ROBERT JONES. B AN GO R: CYHOEDDEDIG AC AR WERTH YN Y LLYFRFA WESLEYAIDD. AB WEBTH HEFYD GAN YR HOLL WEINIDOGION WESLEYAIDD TBWY Y DYWYSOGAETH.