t ■ i i s~s Rhif. 11.] Cyf. 85] YR EURGRAWN WESLEYAIDD AM TACHWEDD, 1893, YN ADDTJRNEDIG Á Jpírçta s'r ymtfy. \f H+ jiîttrtir* —♦— CYNWYSIAD Tudal. Y Diweddar Mr Griffith Evans, Coedpoeth....................... 405 Ordeiniad i'r Weinidogaeth Wesleyaidd, gan Mr E. Rees, Machyn- Ueth. Ysgrifl............................................ 409 Capel Pendref, Trefiynòn.............,_......................... 417 " Elias yn yr Ogeî*" gan y Pareh. E. Evans ..................... 423 Hanes Wesleyaeth yn Lleyn ac Eifionydd .....,.................. 427 Synod Gyllidol y Deheudir, 1893 ..............,................ 431 Cyfarfod Cyllidol y Dalaeth Ogleddol, 1893...................... 437 YFordGron................................................ 442 BANGOE: CYHOEDDEDIG YN Y LLYFRFA WESLEYAIDD, Isfryn, Bangor AC i'w GAEL GAN WEINIDOGION Y WESLEÎ/'rD A D08BAETHWYB LLYPBAÜ PEBTHYMDL I BOB cyNÜLLEIDFA GYMBEIG ÎIÎT CÎF03ÍDE8. Nwember, 1893.