TB EÜRGRAWN WESLEYAIDD Jí* Y FLWYDDYf( 1892 YN ADDUENEDIG A \tẁòt$ gärlmt üarìrìr 0rr êẅûmò#$wti. CYFROL LVI O'R AIL DREFNRES. CYFEOL LXXXIV o'E DECHEEUAD. DAN OLYGTAD Y PARCH. ROBERT JONES, BANGOR: . CYHOEDDEDIG AC AR WERTH YN Y LLYFRFA WESLEYAIDD. AB WEBTH HEFYD GAN YB HOLL WEINIDOGION WESLEYAIDD TBWY Y DYWYSOGAETH.