' ■■ '''■•' '':■■-■ .:■ __t *"■•■ ■ ■ ::::JWé::::^'^'h f 81 ___j: [Cyf. 82J * RAWN WESLEYAIDD $íta1 «hrçto*. 814 Cofiant K. Evan Evans, Hnrlech View, Criccieth................ ^ AoesGwerthynNhyBtiolaeth yr Eíengylwyr ? ' — '--"'■ 326 Colofn y Jubili.......................*...... ......... 333 Dychweliad Caethiwed Seion................................. Adolygiad.-Esboniad ar yr Epistol at y Galatiaid................. LloÄönDäwiujduol........................'J 0„bwTffi.B.myaiWa»rMrWil«amTegai - ......►•••« 844 346 Y Cyfarfod Blynyddol ........-............ 347 349 355