Rhif. 5] [Cyf. 82] YR EURGRAWN WESLEYAIDD AM MAẂ 1890. iii üẅ—fcji......... i .——^——— YN ADDTTRNBDIG A V *Ŵ r. ----*—§! CYNWYSIAD ; . , Tudal. Cofiant Mr Jonathan Jones, Comptcn House, Cefnmawr........ 181 A oes Gwerth yn Nhystiolaeth yr Ef engyíwyr ?.................. 190 Colof n y Jubili ................................................ 194 Beth yw Crefydd ?............................................. 199 Samuèl Smiles, LL.Ü.................."....................... 202 Ymdrechion Ymarferol àmddiflynwyr Cfistionogaeth i Gyfarfod âg , - Ameuyddiaeth yr Oes...................................... 204 Araeth Genadol ...................,.,,....................... 208 Babddoîíiaeth— Br cof am y Parchedig John Jones (V.nlean)..................... 212 Er cof am Muriel LewiS, Caederwen, Bangor.................... 212 £bffa da am y diweddar John Jones (Johannes), (Jloeaenog ...... 213 Er cof am y diweddar Evan Griffith, Gollfryn, Llandwrog ...... 218 Ton—"Tanyfron "....................„........................ 214 Yma a thraw gyda'r Praidd a'r Bageiìiaid,,t...................... 214 Cofnodion Amrywiaethol...............»...................... 218 Byr-Gofiant am Mr Simon Eoberts, Llandríllo.................... 220 Y Genadaeth Wesleyaidd— Sittambaultam...........,..................................... 221 Rhagredegydd yr Efengyl.................................... 223 Gwaith Cenadol yn mhlith Indiaid Gogledd America............ 224 BANÖOR: CYHUEDDEDIG yn y LLYFRFA WESLEYAIDD, Itfryn, Ban§or ACl'yT OABL OA» WBISTIDOaiOH y wesleyaid a dosbabthwyb LLYFBAO PBETHYNOL I BOB OYÎÍUI.LBIDPA OYHBBIO YK Y OYFUNDEB. May 1890.