Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Rhif. 13 [Cyf. 32M YR. EURGRA WÇ^LEYAIDD ÄM IONAWR, 1890. YM ADDUENEDÌG A 'gntfitm a'r-Jfa^ S«tq|$ ^* ^«^pttS^» ÇYNWŸSIAD Coöant M> WiIIiam Jones, Lord Streei, Blaenau Pfesíẁäiog .•.,.,.; Ffyddlondeb lesu Ôrlgfc fel Dysgawdwr i'r Gwmonedd,.,,.....;.. Colofa y Jabìli....................................... .*....,,,.. TstyiiâetbAö ar ddiwedd Blwyddy a..,,,........ ^,.........,-*.,, Bahddohiaeth :— <■ Paglynîon Coffa y diweddar Mr DáYÌd Lleyd, 3*ant-yr-onen,.;, '■'■•.• Gorpbwf^a'f Saint....... .* .............. .*...« ,..,.,,....... .■, Béâdarfrraff i'r diweddar î£r John WiiHams, Soar .,,.,...,«.., Llinellan er oof amMt John GrifËt&s, Hanìey.,,,,, ,,.«l.,...., "hísac arddercbog ÿwày Enw. v...,..,...,..................,,,• Byd Sioflaèdigf..,......'.,",".%,.,....;'.,......,...........'... *.'. Credebau yr BJfengyî,.....,.,,,.,..,.........,. ^,....,....,«,.. Yma a thraw gydá'* Praidd a'r Bẃgfefüaîd.,..,,r.....,..».,*...., Býr-gofiaät am Eli^a'oeíh Lloyd Joncs, Llanrhaîadr......,..;..... Y G^ADAETH WesLEYAIDB— * ŵ> ...... „ Miîao fìlldiroedd i Ddeheudir Affriea,..........--... 3 .....,«..,«-;. Y moady Taena yr Efengyi drẃy Ddebeudir Afftíca,.....,.... Cjaaydd ioŵg1 yn Calcuttas%...,'Y.,,$>....................... , Ar y Gofor Gorllewiiîol gy da 3áfe, Haîlîgfey...................... : -ŵ'-'"'- ■■'•* •" BÀNGOB: .*y&. GYHOEDDEDIG'YN Y LLYFRPA WESLEYAIDD, Ttfryn, BtfHpor A&a'w öabi. ^4» wsiNrooGioàr 't wejietaid á ẃsba.xthwtb JŴYFBAU PSSTHYNOI. I BOB ÇrfNOTXBI»J?,à. GYÎÍBEIG ÎK\ CYFîTNEFB. í ' - /*«. 1390.