Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Rhif. 10^] [Cyf. 77. YR EURG WESLEYAIDD AM HYDRE^ 1885. YN ADDUBNÉDia A Jaÿbîît «V Jnrtfy Haft^ T^tu^ CYNWYSIAD Turisl. Cofiant y Parch. David Evans (Degar)............,............. 397 Adgofion a Rhagolygon Dysglaer Gweíy Marw Dafydd Brenin Israel 402 Dylanwad y Meddwl ar y Oorff................................ 410 Cysuron aç Anghysuron Teuluaidd...,..,....................... 415 Yr Ymwelydd yn y Blaenor................................... 419 Cyfarchiad y Gynadledd........................................ 422 EinDarlun................................................... 427 Nodiadau ar Lyfrau.......................................... 428 Baeddoniaeth— Fy Ngyrfa Weinidogaethol—-Penillion gan y diweddar R. Bonner 429 Englyn—Yr Enaid...........................,.............. 430 YGynadleddWesleyaidd........ .............................. 431 Sefydüadau y Gweinidogion................................... 433 Cofhodion Amry wiaethol...................................... 434 Byr-GofiantamMr RobertBoberts, Wood Bank Cottage, Cáfnmawr 435 Öaned............................,..,.,.................... 436 Y Genadaeth Wbslbyaipd— Sefyllfa ao Angenion ein Maesydd Cenadol..................... 437 Cenadaeth Newydd yn Uvab, Ceylon......................... 437 YTransyaal...;............................................ 438 Marwolaeth Mrs Èllis Roberís, Shenogà, India................. 440 8AKüOKî CYHOEJDDEDIG YN Y LLYfEPA WtíSLEYAIDD, 31, Fietorta Pìaee, Banŷor, A0 I'W GAEL OAW WÉINIDOOION T WESLEYAID, À DOSBABTHWYB BT7 LLYFBAÜ PEBTHYNOL I BOB ÖTITOLLEIDFA GYÎÍREIO VN V OTFUîíDEB.