Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

I F- " Tf Rhif. 1.] [Cyf. 77. YR EURGRAW WESLEYAIDD AM IONAWR, 1885. YN ADDTJRNEDIG A ♦ - CYNWYSIAD Tudal. Cofiant Jphn Wynne Paynter, Ysw., U.H., Maesllwyn, Amlwch.... 1 Cyfiawnder Cyfrifedig......................................... 7 Efrydiaeth.................................................... 11 Y Ddau Adgyfodiad........................................... 17 Adgofion Perwmol am Ddau o Hen Efengylwyr Duwiol Cylchdaith Llanfyllin................................................... 22 Cysuron ac Anghysuron Teuluaidd.............................. 27 Capel Newydd Wrexham......,............................... 29 Edifeirwch................................................... 30 Ein Darlun.................................................. 32 Babddoniaeth :— Gâlareb i'r Diweddar Isaac Jones, Blaenwinllan, ac Evan Jones, Tymain....................................................... 38 Hiraeth Tad ar ol ei Blentyn................................... 34 Englyn, Ystyriaeth am Farw................................... 34 Marwolaeth y Parch. John Herbert................................. 34 YCasgliadMisoL............................-----.............. 35 Cofnodion Amrywiaethoi...................................... 37 Byr Gofiant am Mrs Jane Owen................................ 39 Ganed—Bu Farw............................................. 40 Y Genadabth Wssdbyaidd:— Ádolygiad Misol a Blynyddol............... ................... 41 Gohebiaethau Diweddaraf, China............................... 42 Affrica Orllewinol......................................,...... 48 Affrica Ddeheuol.............................................. 44 Lloffion Cenadol—Cyllidol..................................... U BANGOR: CYHOEDDBDIG YN T ILYFEFA WESLEYAIDD, 31, Vietona Plaee, H*ngort AO X'W OABL OAN WBINIDOOION Y WESt.ETAID, A DOSBARTHWYB HU LLYÍBAÜ PEBTHYNOL I BOB CYNULLBlDfA OYHBBIO YN Y OYFÜNDEB. Januari/, 1885.