Rhif. 11.] [Cyf. 76. YR EURGRAWN WESLEYAIDD AM TACHWEDD, 1884. YN ADDUSNEDIG A Jarjfrm xxfr Jm^. Wỳmnlpiu* $♦ êv$n,nrq+ —♦— CYNWYSIAD Tadal. Cofiant Mr]David Hughes........................„........... 442 Y Dylanwadau D wyfol....................................... 446 Tystiolaeth Paul i Ddysgeirìiaeth Duwinyddiaeth Naturiol........ 448 Cyfarchiad Blynyddol y Gynadledd ...."....................... 453 Pregethwyr a Phregethu...................................... 456 Nodweddion Gwahanol Lyfrau y Testament Newydd............. 460 Sail Rhwymediiraeth Foesol ,................................. 465 Cymeriad Crefyddol Aelodau Eglwysig yn Ymarferiadau Cyffredin Bywyd.....,.............................................. 470 Y Parch.. Theophilus Síephen Gregory.......................... 473 Baeddoniaeth : — Llinellau er Cof am y Diweddar Thomas Williams. Amlwch ... 473 "Gair Duw nis Ehwymir."................................. 474 Y Diweddar Barch. David Evans.............................. 474 Cynadledd y TrefDyddion Wesleyaidd yn Burslem, 1881........... . 475 Cofnodioa Amrywiaethol...................................... 478 Byr Gofiant am Mr William Griffiths.......................... 478 Bufarw.................................................... *80 Y Genadaeth Wesletaidd :— Adolygiad y mis.............................................. 481 Fijif..................................................... 482 Lloffion cenadol—Cyllidol................................... 484 CYHO BASGOll. DDEDIG YN YLLYFRFA WESLEYAIDD, 31, Tietoria Plaee, Bangor, AO I'W GAEL GAN WEINIDOGIOIT T WESLEYAID, A DOSBAETHWTB LLTFBAU PEBTHTSTOL I BOB CTN0LLEIDÉA GTMREIG Ylf V OTFUNDEB. • Notember, 1884. EU