Rhif. lO.] [Cyf. 76. YR EU WESLEYAÍDD A M H Y D R E F , 8 8 YX ADDUBNEDIG A J)aríitn rrV fnnì^ LJ+ JL §ht[úpm CYNWYSÍAD Tuàal. Cofiant Mr David Hughes.................................... 307 Swyddoaraeth Ffyctd vn na'waith Dvn vn ffurfio ei Gymeriad Crofyddol..........".....".........". .."..............!....... 401 Jolru Banvan................................................ 40G Cyfarchiad Blynyddi .1 y Gynadledd............................. 41-1 Sail Rliwvmedif?aeth Foesol . ..................P............... 417 Y Bobl AÍmfudd.............................................. 420 Sail Rhwymedigaetli Focsol.............. ................... 422 Ein Darlun.................................................. 428 Nodiadau ar Lyfrau............................................. 420 Baeddoniaeth : — Llinellau er Cof ara y Diweddar William Roberts.............. 129 Y Diweddar Barch. L-wis Williams............................ 4.10 Cynadledd y Trefnyddion Wesleyaidd. yn Burslem, 1881......... 430 Cofnodion Amrywiaethol......... ........................... 434 Byr Gofiant am"Mr William Griffiths........................... 43.5 Y GENADAETH WESLEYAIDD : — Y Parch. Georee Weavind.................................. 437' Affrica Ddeheuol............................................ 438 India..................................................... 440 B A NÜOÜ. C Y H O E D D E DIG Y N Y LLYFEFA W E S L E Y A I D D 31, Yictona Place, Bangor, AC i'W GAEL GAN WEINIDOGION Y WESLEYAID, A DOSBAETHWYE EU LLYFEAU PEETHYNOL I BOB CYNULLEIDFA GYMREIG Yiî Y OYEUNDEB. October, 1884.