-------------------------------------*--------------------------------------^E WESLEYAID AM IONAWR, 1884. YN ADDURNEDIG A û+r }?art|+ {% ^htâts (b). CYNWYSIAD Tunal. Cofiant Mrs Mary Lester ^ones, Livorpool...................... 1 Cystuddiau tan Oruweldywodiaeth Duw........,......,........ 7 Deddf Naturiol yu y Byd Yt-brydol............................. 11 Sylwadaeth fel Cyfrwns: Gwybbdaeíh........................... 17 Plant, a Swper yr Arglwydd................................... 20 Troedigaeth Anffyddiwr...................................... 25 Angen Dyn a Llawnder Duw.................................. 30 Gwaith Ymenydd mewn gwahanol Oedran....................... 31 Nodiadau ar Ljfrau........................................... 32 Baeddoîíiaeth :— Hyder Wrth Orsedd Gras................................... 33 CanlynFi................................................... 33 Llith Öyn'fal Llwyd.............................................. 34 Cofuodion Amrywiaethol....................................... 38 Byr Gofîant am y Ddau Frawd, Edwai\l a Thomas Pritchard....... 39 Ganed—Bu Farw...........'................................. 40 Y Genadaeth Wesleyaidd:— Cyfarchiad i'n Darllenwyr................................ 41 Gohebiaethau............................................ 41 India ................................................... 42 Ceylon.................................................. 43 Dyddorion Cenadol........................................ 44 Cyllidol ................................................ 44 CYHO EDDEDIG BANGOI*. YN Y LLYFRFA WESLEYAIDD, 31, Yictoria Plaee, Bangor, AC l'W GAEL GAN WEINTDOGION Y WESLEÍA.ID, A DOSBARTHWYR EU LLYFBAU PEBTHYNOL I BOB CYNULLEIDFA GYMREIG TN V CYFUNDEB. January, 1884.