Pris CHWECHEINIOG I'w taln wrth ei dderbyn- Rhif. 12.] [Cyf. 75 YR EURGRA WESLEYAI DD AM RHAGFYR, 1883. YN ADDURNEDIG A Jíîîjìmî s+r ÿíirc^ Ipìiam ÜfîrsL CYNWYSIAD Turìal Cofiant Mr John Jones, Oriadurwr, Bethesda...................... 465 Y Moddion Wythnosol.......................,.................. 491 Cymdeithas Gweithwyr Cri-tionogol.................................. 495 Amddiffyniad tros Ffyrdd Duw tuag at Ddynion.................... 500 Lly wodraelhu Trachwant.............................»........... 503 Mynag y Genadaeth Gartrefol Wedeyaidd.......,.......,........ . 504 Capel Newydd Llundain......................................... 508 Caniadaeth y Cysegr............................................. 509 Gwynfryn. Cylchdaith Coedpoeth................................. 511 Lloffion Llyfrbryf..............,................................ 511 Baeddomaeth :— Llinellau er serchus Goíîadwriaeth am Sarah Boberts.......... 51t2 Tywallciad Calon........................................... 513 Llith Cynfal Llwyd................................,...,.,...... 513 Cofnodion Amrywiaethol.........................,.....,,....... 516 Bvr Gofìaut am Mary Thomas, Ty Phillip........................ 517 Bu Farw...............................,..................,. ., 518 Y Genadaeth Wesleyaidd:— Adolygiad Misol ................,....................... 519 Gohebiaeíhau............................................. 520 Cyllidol........................................;.......... 522 Dangoseg.............................................. 523 B A N G 0 II. CYHOEDDEDIG YN Y LLYFRFA WESLEYAIDD 31, Victoria Plaee, Bançor, AC i'W GAEL GAN WEINIDOGION Y WESLEYAID, A DOSBAETHWYR ETT LLYFRATJ PEBTHYNOL I BOB CYNtTLLEIDFA GYMREIG VT* Y CYFUNDEB. Deeember, 1883.