Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

7" Pris CHWECHEINIOG. I'w taln wrth ei dderbyn. Rhif. 4.] [Cyf. 75. YR WESLEYAIDD AM EBRILL, 1883. YN ADDURNEDIG A —♦— CYNWYSIAD Tudal. Oofìart y Nain a'r Wyres ........................,............. 133 Deall a Byw Gwirioneddau ein Crefydd yn eu eydberthynas a'u gilydd.................................................... 141 Yr Ysbryd Llenyddol yn Nghymru.............................. 145 Amddiffyniad tros Ffyrdd Duw tuag at Ddynion.................. 149 Crefydd Brofiadol a'r Fantais o'i Meddu......,................... 155 Gyda'r Salmydd.............................................. 168 Oaniadaeth y Cysegr.......................................... 161 Diafol yn Dad Pechod.......................................... 163 Gwrthgiliad .................................................. 164 Baeddoniaeth :— Ehy Hwyr.................................................. 165 Er Cof am Miss Catherine Parry .............................. 165 Englynion Coffadwriaethol i'r diweddar Humphrey Humphreys ... 165 Coffadwriaeth am Richard Jones.............................. 165 Llith Cynf al Llwyd............................................ 166 Cofnodion Amrywiaethol...................................... 168 Byr-Gofiant am Miss Jane Hughes, Abercegir ......,............. 170 Ganed—Bu Farw.............................................. 172 Y Genadaeth Wesleyatdd :— Seíylleb y Gymdeithas—Adolygiad a Gohebiaethau................ 173 China a Japan............................................. • • • 174 Affrica Ddeheuol—Talaeth y Transvaal a Swaziland .............. 176 Affrica Orllewinol—Marwolaeth—Ymadawiad—Cyllidol..-.......... 176 CYHOEDDEOIG BANGOB. YN Y LLYPEFA WESLEY.ÀIDD, 31, Tictoria Plaee, Bangor, AO l'W GAEL GAN WEINIDOGION Y WESLEYAID, A DOSBAETJttWÌÄ EU LLYFBAU PEBTHYNOL I BOB CYNOLLEIDI'A GYMEEIG YN Y CYFUWDEB. April, 1883.