Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Fris CHWECEEINIOG- l'w talu ŵith ú dderbyn Rhif. 6.] [Cyf. 73 YR AM MEHEFIN, 1881. YN ADDTJRNEDIG A DARLUN O'R DIWEDDAR BARCH. W. MORLEY PUNSHON, l.L.D- CYNWYSIAD, Cofiant y diweddar Barch. H. Wilcox ............................. 221 Yr Iawn.......................................................... 226 Ysbrydoliaeth y Beibl............................................. 282 Annigonohwydd Moesoldeb ar wahàn i Grefydd..................... 236 John Stuart Mill................................................. 240 • Papurau Sabbothol.................................................. 243 A'm Air Duw a Dyledswydd dyn.......,.......................... 245 Cadwraeth y Sabboth............................................. 247 Deddf Claddu.................................................... 249 Y Mesur Claddu.................................................. 251 Y Perl o uchel bris................................................ 252 Rhesymau dros fyned i le o addoliad ar Sabbothau Gwlawog............ 252 BarddoííiAeth :— YGwynt............................................................ 253 Llythyr ein Gohebydd o Lundain";..'...*...................................... 253 Mr Humphrey HumphreySi.................................._................... 256 Byr-Gofiant am Mr Edwaräjîoòley......,..,..............................., 257 Cofnodion Amrjswiaethol. .\?V- • •••......•.......-v—;...........••■.........• 2r,í1 BuParw..........;..ì?..'.....Ufr:v..'. ........-----..vi.;.....t^..^. .^^... 260 Y GENADAETH WESLEYAIP&Ì-^- :•;.; - '„_ a-;. Y Werddon.................,.........................'-^ÉM»' Affrica Orllewinol......ÌT.*.',.",................ ~.í...^...-.!¥z3mm~. India ..................'.:,.. !.*.....................t.....,;.........;... 264 BA'NGOE. YN y llyfrfa wesletaidd, 3î§iYictoria Place, Bangor, Y WESLEYAID, A DOSBAETHWYR OYHOEDDEDIO AC If GAEL GAN 1^I?flB0GlQÎI EU LLYFRATJ BEBTHYẄOL I BOB CYNULLEIDFA GYMBEIG YN Y CYFHÎíDEB. Jwe, 1881.