Pris CHWECHÉINIOG. l'w talú with ei dderbyn Rhif. 3.] [Cyf. 73 YR Eurgrawn Wes AM MAWRTH, 1881. YN ADDUBNBDIO A DARLUN O'R PARCH. MATTHEW GODMAN CYNWYSIAD Cofiant Mrs Ellis, gynt o Bennanttwrch, Cylehdaith Llanfaircaereinion 89 Duw y Beibl a Cbrefydd Criat, &c................................. 94 Braslun Hanesyddol o'r Athrawiaothau Arminaidd.................. 101 Annigonolrwydd Moesoldeb ar wahan i Grefydd...................... 105 Arabedd John "Wealey ............................................. 110 Papurau Sabbothol................................................. 113 Adfywiadau Crefyddol .......................................... 115 Crefydd Foreuol..................................................... 118 Gwroldeb a charedigrwydd Archesgob............................ 119 YWasg........................................................... 120 B ABDDONIABTH:— Aralleiriad o " Ganiadau y Nos " Marianne Famingham.......... 121 Galargan Goffadwriaethol ar ol Mr John Ellis, Brynhyfryd, Llan- armon-yn-iâl................................................ 121 Penillion Coffadwriaethol am Mr David Jones, Pant-y-crogwyn, Penmachno.............................................. 122 Deiliaidynef................................................ 122 Llith-CynfalLlwyd ............................................ 122 Llythyr ein Gobebydd o Lundedn ................................. 124 Y Parch. John Williams ........................................ 127 Priodwyd—Bu Farw............................................... 121 Y Gbnadaeth Wbslbtaidd :— India........................................................... 129 Affrioa Orllewinol ................................................. 131 BANGOH. OYHOBDDEDIG YN Y LLYFRFA WBSLSTAIDD, 31, Fictoria Plase, Banç^r, Àfl f W «ABC. GAN WHINIBOWO» T WBWJrailB, A BOaaABTSJfYB Bü LLYFBAU jPEBTHYÌÍOL I BOB CYNOLLEä»FA aTMSEI3 "'TJf Y CnCJTONX>£3. March, 1811.