Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Iiit CH^ICBEINIOG. l'W talu with ei dderbyn- Rhlf. 11.] [Cyf. 72 YR Eurgrawn Wesleyaidd AM TACHWEDD, 1880. YN ADDUBNEDIO A DARLUN O'R PARCH. JOHN RHODES (A). CYNWYSIAD, Cofiant Mrs T. W. Griffith, Llandudno Bywgraffiadau dynion hynod mewn erefydd fel moddion i gynyrchu teimladau annghyffredin .... .... .... .... YBywyduchel ...... ...... ...... ..... ...... Oriau olaf Iesu Grist ___ .... .... .... Y Gynadledd Wesleyaidd yn Llundain ...... ...... ...... Darlun o Gristion .... .... .... .... Dr. Samuel Lee .... .... .... .... .... Adolygiad y Wasg .... .... .... .... Babddoniae th :— Y ddau rosyn ...... ...... ...... ...... ...... Llinellau cyflwynedig i'r Parch. D. Jones (Dewi Mawríh) a Mrs Jones ...... ...... ...... ...... ...... Y Bedd .............................. Llith Cynfal Llwyd ........................ Llythyr ein Gohebydd o Lundain ...... ...... ...... Byr-gofiant am Mr. William Hughes, Ty'n y ffordd, Llysfaen ..... 476 Cofnodion Amrywiaethol ...... ...... ...... ...... 478 Bu farw ~ .... .... .... .... "" •-.. ±80 Y Genadaeth Wesleyaidd : India ...... .... ...... •••• ____ • Deheudir Affrica .... .... • • • • Affrica Orllewinol ...... •••••• : ••• 441 447 450 453 45Ö 459 461 465 408 469 469 470 473 481 483 4S4 B A N G 0 E,: CYBOEDDEDIG YN Y LLYFEFA WESLEY.AIDD, 31, Victoria Place, Bangor, AO ÍW OAEL OAN WEINIDOGION Y WESLEYAID, A DOSBARTHWYR EU LLYFBAU PERTHYNOL I BOB CYNULLEIBFA GYMREIG YN Y CYFUNDEB. November, 1880.